Dopravní obslužnost obce

Autobusové spoje 

z Napajedel do Pohořelic


pracovní dny

6:42, 10:25, 10:35, 12:40, 13:40, 14:30, 14:55, 16:10, 17:10, 22:35

sobota 10:00, 13:15
neděle a svátek

12:00, 19:24


z Pohořelic do Napajedel


pracovní dny 4:35, 5:19, 5:40, 6:03, 7:05, 7:10, 13:02, 14:03, 14:50, 15:11, 15:23, 16:25, 19:02, 20:15
sobota

4:55, 19:22

neděle a svátek 17:42