DOTACE

Dotace ze Zlínského kraje

    

Dotace ze Zlínského kraje

 

 

Na realizaci projektu Rekonstrukce a vybudování chodníků v rámci rekonstrukce okružní křižovatky byla ze Zlínského kraje poskytnuta podpora formou dotace ve výši 519.000,- Kč. Tato částka představuje téměř 23% z celkového objemu akce, který činil 2.302.987,- Kč. Bez poskytnuté dotace by obec z vlastních prostředků nebyla schopna akci zrealizovat a tím zajistit bezpečnost dětí a žáků Základní a mateřské školy Pohořelice, občanů obce a osob používajících hromadnou dopravu v obci Pohořelice.

 

Pohořelice 29. října 2012