DOTACE

Dotace z Fondu kultury ZK

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje

 

Zlínským krajem byla obci Pohořelice poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč na dokončení stavební obnovy božích muk z přelomu 18. a 19. století. Celkové náklady na dokončení obnovy činily 56.338,20 Kč. Poskytnutím dotace se obci Pohořelice podařilo zachránit jednu z důležitých památek v obci.

 

Pohořelice, 29. října 2012