DOTACE

Dotace ze Zlínského kraje - hřbitov

DOTACE ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE

 

Na realizaci projektu Oprava oplocení a chodníků na hřbitově v Pohořelicích byla ze Zlínského kraje poskytnuta podpora formou dotace ve výši 494.000,- Kč. Tato částka představuje 50 % z celkového objemu akce, který činil 988.514,- Kč. Bez poskytnuté dotace by obec z vlastních prostředků nebyla schopna akci zrealizovat a tím zajistit bezpečné a důstojné prostředí na hřbitově v Pohořelicích.