DOTACE

Dotace - kostel sv. Jiljí v Pohořelicích

Sanace interiéru hřbitovního kostela sv. Jiljí v Pohořelicích

 

 

V letošním roce bylo provedeno uložení kamenné dlažby (zpětná zádlažba) v lodi kostela sv. Jiljí v Pohořelicích. Na připravenou provětrávanou podlahu byla znovu položena původní kamenná dlažba s tím, že rozpadlé prvky byly nahrazeny novými z božanovského pískovce – a to tak, aby byl dodržen spárořez celé plochy.

 

Zpětná zádlažba v lodi kostela byla provedena za finanční podpory Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 160 200,- Kč, Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 93 000,- Kč, v lodi a presbytáři kostela za finanční podpory Obce Pohořelice ve výši 50 000,- Kč a Arcibiskupství olomouckého ve výši 50 000,- Kč, spolu s přispěním drobných dárců.