DOTACE

Dotace - kostel sv. Jiljí

Dotace - kostel sv. Jiljí

 

V letošním roce (2015) byly provedeny další práce v rámci sanace interiéru kostela sv. Jiljí na hřbitově v Pohořelicích.

 

Sanace interiéru kostela spočívající v rozebrání a zpětném uložení podlahy v presbytáři, sakristii a vstupu do kostela sv. Jiljí v Pohořelicích je realizována s využitím příspěvku poskytnutého Zlínským krajem ve výši 266.000,- Kč.

Sanace interiéru kostela sv. Jiljí v Pohořelicích - zpětná zádlažba sakristie kamennou dlažbou na provětrávanou podlahu je realizována s využitím příspěvku Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 18.000,- Kč.

 

V Pohořelicích: zahájení prací duben 2015

                       ukončení prací červen 2015