DOTACE

Dotace ze Zlínského kraje - chodník - ul. Oldřichovská

Dotace ze Zlínského kraje

 

 

Na realizaci projektu Modernizace a výstavba komunikace chodníku ulice Oldřichovská byla Zlínským krajem poskytnuta podpora formou dotace ve výši 451.000,- Kč, což činí téměř 40 % z celkové investované částky. Bylo vybudováno a zmodernizováno 457 m2 chodníku včetně obrubníků a palisád a tím byla zvýšena bezpečnost pohybu chodců v této frekventované části obce směrem do Oldřichovic. Obec Pohořelice děkuje Zlínskému kraji za poskytnutou podporu.

 

 

Pohořelice 29.10.2015