DOTACE

Dotace - sběrný dvůr

 

  

 

SBĚRNÝ DVŮR V OBCI POHOŘELICE

 

 

 

Předmětem projektu Sběrný dvůr v obci Pohořelice bylo vybavení sběrného dvora. Konkrétně došlo k nákupu velkoobjemových kontejnerů, plechového skladu na nebezpečné odpady, štěpkovače a lisu na papír. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 130,10 t/rok.  

 

 

 

Cílem projektu bylo zintenzivnit sběr v minulosti již separovaných, využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu.

 

 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu byly: 951 532 Kč

 

Dotace EU: 808 802 Kč (85%)

 

Příspěvek příjemce (obec Pohořelice): 142 730 Kč (15%)

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.