Rozpočet 2017

      ROZPOČET OBCE POHOŘELICE        
     

na rok 2017

       
               
NÁVRH ROZPOČTU VYVĚŠEN:23.2.2017, SEJMUT 27.3.2017              
ROZPOČET SCHVÁLEN ZASTUPITELSTVEM OBCE POHOŘELICE 27. 3. 2017              
               
  Příjmová část: /tis. Kč/            
               
Položka   Rozpočet 2017  
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2235  
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVC 120  
1113 Daň z příjmu vyz. osob z kap. výnosu 222  
1121 Daň z příjmu právnických osob 2300  
1122 Daň z přijmu pravnických osob za obce 500  
1211 Daň z přidané hodnoty 4100  
1351 Odvody z loterií a hrac.přístrojů         80  
1341 Poplatek ze psů 18  
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 23  
1361 Správní poplatky 10  
1511 Daň z nemovitostí 555  
4112 Dotace od kraje na státní správu 196  
1336 Poplatky za odvádění odpadních vod 180  
1337 Poplatky za vývoz popelnic 327  
4116 VPP od Úřadu práce         0  
4222 Dotace hasiči 450  
4121 Příjmy za žáky a hřbitov - Oldřichovice a Komárov 82  
    11398  
  Suma 11398  
Paragraf      
1032 Les - prodej dříví 250  
3314 Knihovna - členství 1  
3341 Kabelovka - poplatky od občanů 675  
3421 Modelářský kroužek - členství 10  
3632 Hřbitov - nájmy hrobů 4  
3613 Nebytové prostory-nájem(obchod,rest.) 18  
3639 Služby pro občany a nájem pozemků 35  
3722 Příjmy ze sběrného dvora 140  
4351 DPS-nájmy,služby 1370  
6171 Činnost obecního úřadu 115  
6310 Příjmy z úroků a dividend 25  
       
       
8115 Ze zůstatku na účtu 400  
  SUMA 3043  
  PŘÍJMY CELKEM         14441  
               
               
  Výdajová část: /tis. Kč/            
               
Paragraf   Rozpočet 2017  
1019 Včelaři 3  
1032 Les - materiál a platby za těžbu a údržbu lesa 200  
2221 Dopravní obslužnost-platba kraji za hromadnou dopr. 87  
2212 Místní komunikace a chodníky         61  
2321 Odvádění odpad. Vod 180  
3111 Mateřská škola 225  
3117 Základní škola 400  
3141 Školní jídelna 145  
3314 Knihovna 28  
3319 Kulturní záležitosti - kronika 12  
3341 Rozhlas a televize - kabelovka 670  
3399 Jubilanti a beseda s důchodci 15  
1099 Myslivci - přísp.na činnost 20  
3419 TJ Sokol - příspěvek na činnost+stavba 1500  
3421 Modeláři - příspěvek na činnost 35  
3631 Veřejné osvětlení 130  
3632 Hřbitov 15  
6409 Příspvěk do SMO,SMS,JDTM 10  
3613 Klub důchodců (obchod,rest.) 100  
3639 Komunální služby a územní rozvoj 600  
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu+Sběrný dvůr 1530  
3745 Peče o vzhled obcí veřejnou zeleň 1240  
4351 DPS - včetně úroků z úvěru 1300  
5512 Hasiči - příspěvek na činnost (auto) 100  
6112 Zastupitelstvo obce 1100  
6399 Daň za obec + DPH 630  
6171 Činnost místní správy - obecní úřad 1450  
4359 ČČK-přísp. na činnost 20  
5212 Rezerva-povinná 50  
  Otrokovice - akcie VaK         103  
  Úprava veřejného prostranství MŠ,ZŠ, OÚ 1615  
  Splátka úvěru ČS 867  
    0  
  Výdaje celkem 14441