Rozpočet 2018

ROZPOČET OBCE POHOŘELICE na rok 2018

 

 

Příjmová část: /tis. Kč/

 

Položka   Skutečnost 2017 Rozpočet 2018
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2570624 2600000
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVC 63680 64000
1113 Daň z příjmu vyz. osob z kap. výnosu 222059 222000
1121 Daň z příjmu právnických osob 2364928 2350000
1122 Daň z přijmu pravnických osob za obce 396340 400000
1211 Daň z přidané hodnoty 4793245 4800000
1334 Odvody za odnětí půdy         15643 15000
1336 Poplatky za odvádění odpadních vod 174130 175000
1337 Poplatky za vývoz popelnic 340750 360000
1341 Poplatek ze psů 18550 18000
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 17200 18000
1361 Správní poplatky 6720 7000
1381 Daň z hazardních her 44872 45000
1382 Zrušený odvod z loterií 14560 10000
1511 Daň z nemovitostí 603538 603000
4112 Dotace od kraje na státní správu 196500 205300
4116 VPP od Úřadu práce 111466 60000
4121 Příjmy za žáky a hřbitov - Oldřichovice a Komárov 81785 82260
4216 Dotace-hřiště v parku, sb.dvůr, sdh auto 1657802
4111 Dotace na volby 25000 25000
   
           
   
  Suma 13719392 12059560
Paragraf    
1032 Les - prodej dříví 425511 250000
3314 Knihovna - členství 1190 1200
3341 Kabelovka - poplatky od občanů 646156 645000
3421 Modelářský kroužek 11400 11000
3632 Hřbitov - nájmy hrobů 10149 10000
3613 Nebytové prostory-nájem(obchod,rest.) 129000 130000
3639 Služby pro občany a nájem pozemků 45520 45000
3722 Příjmy ze sběrného dvora 182081 180000
4351 DPS-nájmy,služby 1381395 1380000
6171 Činnost obecního úřadu 109659 100000
6310 Příjmy z úroků a dividend 47221 48000
   
   
   
  PŘÍJMY CELKEM         16708674 14859760
 

 

Výdajová část: /tis. Kč/

 
Paragraf   Skutečnost 2017 Rozpočet 2018
1019 Včelaři 8000 10000
1032 Les - materiál a platby za těžbu a údržbu lesa 259000 200000
1099 Myslivci - přísp.na činnost 20000 20000
2212 Místní komunikace a chodníky 392638 1500000
2221 Dopravní obslužnost-platba kraji za hromadnou dopr. 87900 89000
2321 Odvádění odpad. Vod 18112 475000
3111 Mateřská škola 234236 240000
3117 Základní škola 450767 450000
3141 Školní jídelna 162818 150000
3314 Knihovna 23131 30000
3319 Kulturní záležitosti - kronika 12000 12000
3341 Rozhlas a televize - kabelovka 654161 655000
3399 Jubilanti a beseda s důchodci 16611 20000
3419 TJ Sokol - příspěvek na činnost+stavba 1289380 1300000
3421 Modeláři + hřiště v parku 960673 100000
3613 Nebytové hosp. - KD 52377 50000
3631 Veřejné osvětlení 132996 135000
3632 Hřbitov 15342 151760
3639 Komunální služby a územní rozvoj 328742 330000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu+Sběrný dvůr 1552013 734000
3745 Peče o vzhled obcí veřejnou zeleň 1260967 1200000
4351 DPS - včetně úroků z úvěru 1443752 1400000
5512 Hasiči - příspěvek na činnost 98943 100000
6112 Zastupitelstvo obce 1123311 1124000
6399 Daň za obec + DPH 618741 620000
6171 Činnost místní správy - obecní úřad 2757433 2800000
4359 ČČK-přísp. na činnost 25000 20000
5212 Rezerva-povinná 50000
6115,6118 Volby         23665 25000
6409 SMO, SMS, MAS …… 116885 7000
   
  Splátky úvěrů 867000 862000
   
  Výdaje celkem 15006594 14859760
               

Návrh rozpočtu vyvěšen: 8.2.20118

Sejmut: 26.2.2018

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce 26.2.2018

Schválený rozpočet vyvěšen: 19.3.2018

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 ve formátu pdf zde.

OBEC POHOŘELICE
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1/2018  
 
PAR. POL. úč.znak Příjmy schvál.rozp. úprava upr.rozp.
  1334   Odvody za odnětí půdy 15000 50000 65000
  1337   Poplatek za kom. Odpad 360000 15000 375000
  1341   Poplatek ze psů 18000 2000 20000
  4111 98008 Volby prezident 25000 1000 26000
      celkem   68000  
       
Výdaje      
1032 5139   Les materiál 20600 -600 20000
1032 5156   Les - phm 0 600 600
2321 5169   Odpad.vody 475000 -25000 450000
2321 6121   Odpad.vody 0 25000 25000
3322 5222   Zachování a obnova kult.pam. 0 3000 3000
3613 5139   Nebyt.hospodářství-materiál 0 18000 18000
3632 5169   Hřbitov 130000 -120000 10000
3632 6121   Hřbitov 0 120000 120000
3639 5122   Podlimitní věcná břemena 0 28000 28000
3639 5362   Daň z nemovitostí 0 1200 1200
3722 5137   TDO 170000 -1000 169000
3722 5139   TDO 0 1000 1000
3745 5171   Zeleň - opravy a udržování 0 5000 5000
3745 6122   Stroje,přístroje a zařízení 0 50000 50000
3745 5137   DHDM 0 7000 7000
3745 5139   materiál 137000 -7000 130000
6118 5139 98008 Volby prezident-materiál 3800 1000 4800
6118 5168 98008 Volby-zprac.dat 0 1500 1500
6118 5169 98008 Volby prezident-služby 1500 -1500 0
6171 5136   Knihy, tisk 0 500 500
6171 5139   OÚ - materiál 500000 -38900 462100
6171 5167   OÚ - školení 0 4500 4500
6171 5169   OÚ - služby 618500 -12500 606000
6171 5191   zaplacené sankce 0 200 200
6171 5011   platy 800000 -6000 794000
6171 5021   OOV-dohody 0 6000 6000
6409 5229   členské poplatky-SMO,SMS 0 8000 8000
      celkem   68000  
Příjmy - výdaje + - financování = 0
68000 - 68000 = 0 Zpracovala: Zdeňka Brettšnajdrová
Schváleno zastupitelstvem 25.6.2018
             
             
      Zveřejněno: 23.7.2018      

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 ve formátu pdf zde.

OBEC POHOŘELICE
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2018  
 
PAR. POL. úč.znak Příjmy schvál.rozp. úprava upr.rozp.
  1122   Daň za obec 400000 35000 435000
  1211   DPH 4800000 109850 4909850
  1345   Poplatek z ubytovací kapacity 0 250 250
  1381   Daň z hazardních her 45000 10000 55000
  4121   WC hřbitov -Old. A Komárov 0 185000 185000
3639 2112   Prodané knížky 0 1500 1500
4351 2321   DPS-kadeř.a pedik.   10000 10000
  4111 98187 Volby 0 45000 45000
      celkem   396600  
       
Výdaje      
3421 6121   Hřiště v parku 62600 5000 67600
3613 5137   KD - klima 0 15500 15500
  5154   KD - EE 43500 40000 83500
  5169   KD - služby 6500 4000 10500
3632 6121   WC hřbitov 120000 250000 370000
3639 5321   Přestupky - Napajedla 3500 2100 5600
6399 5365   Daň za obec 400000 35000 435000
6115 5021 98187 Volby - odměny 0 30000 30000
  5139 98187 Volmy - materiál 0 15000 15000
             
      celkem   396600  
Schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2018
 
      Zveřejněno 15. 10. 2018