Rozpočet 2017 + RO č. 1, 2, 3, 4, 5/2017

 

ROZPOČET OBCE POHOŘELICE

na rok 2017

NÁVRH ROZPOČTU VYVĚŠEN:23.2.2017, SEJMUT 27.3.2017

ROZPOČET SCHVÁLEN ZASTUPITELSTVEM OBCE POHOŘELICE 27. 3. 2017

ROZPOČET VYVĚŠEN 10.4.2017

 

Příjmová část: /tis. Kč/

Položka   Rozpočet 2017
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2235
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVC 120
1113 Daň z příjmu vyz. osob z kap. výnosu 222
1121 Daň z příjmu právnických osob 2300
1122 Daň z přijmu pravnických osob za obce 500
1211 Daň z přidané hodnoty 4100
1351 Odvody z loterií a hrac.přístrojů     80
1341 Poplatek ze psů 18
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 23
1361 Správní poplatky 10
1511 Daň z nemovitostí 555
4112 Dotace od kraje na státní správu 196
1336 Poplatky za odvádění odpadních vod 180
1337 Poplatky za vývoz popelnic 327
4116 VPP od Úřadu práce         0
4222 Dotace hasiči 450
4121 Příjmy za žáky a hřbitov - Oldřichovice a Komárov 82
    11398
  Suma 11398
Paragraf    
1032 Les - prodej dříví 250
3314 Knihovna - členství 1
3341 Kabelovka - poplatky od občanů 675
3421 Modelářský kroužek - členství 10
3632 Hřbitov - nájmy hrobů 4
3613 Nebytové prostory-nájem(obchod,rest.) 18
3639 Služby pro občany a nájem pozemků 35
3722 Příjmy ze sběrného dvora 140
4351 DPS-nájmy,služby 1370
6171 Činnost obecního úřadu 115
6310 Příjmy z úroků a dividend 25
     
     
8115 Ze zůstatku na účtu 400
  SUMA 3043
  PŘÍJMY CELKEM         14441
 

 

Výdajová část: /tis. Kč/

Paragraf   Rozpočet 2017
1019 Včelaři 3
1032 Les - materiál a platby za těžbu a údržbu lesa 200
2221 Dopravní obslužnost-platba kraji za hromadnou dopr. 87
2212 Místní komunikace a chodníky         61
2321 Odvádění odpad. Vod 180
3111 Mateřská škola 225
3117 Základní škola 400
3141 Školní jídelna 145
3314 Knihovna 28
3319 Kulturní záležitosti - kronika 12
3341 Rozhlas a televize - kabelovka 670
3399 Jubilanti a beseda s důchodci 15
1099 Myslivci - přísp.na činnost 20
3419 TJ Sokol - příspěvek na činnost+stavba 1500
3421 Modeláři - příspěvek na činnost 35
3631 Veřejné osvětlení 130
3632 Hřbitov 15
6409 Příspvěk do SMO,SMS,JDTM 10
3613 Klub důchodců (obchod,rest.) 100
3639 Komunální služby a územní rozvoj 600
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu+Sběrný dvůr 1530
3745 Peče o vzhled obcí veřejnou zeleň 1240
4351 DPS - včetně úroků z úvěru 1300
5512 Hasiči - příspěvek na činnost (auto) 100
6112 Zastupitelstvo obce 1100
6399 Daň za obec + DPH 630
6171 Činnost místní správy - obecní úřad 1450
4359 ČČK-přísp. na činnost 20
5212 Rezerva-povinná 50
  Otrokovice - akcie VaK         103
  Úprava veřejného prostranství MŠ,ZŠ, OÚ 1615
  Splátka úvěru ČS 867
    0
  Výdaje celkem 14441

 

Rozpočtové opatření 1 / 2017

Rozpočtové opatření 2 / 2017

Rozpočtové opatření 3 / 2017

Rozpočtové opatření 4 / 2017

Rozpočtové opatření 5 / 2017