Rozpočtové opatření 5 / 2017

      OBEC POHOŘELICE      
      ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 5/2017      
             
ODPA Pol úč.znak Příjmy   úprava upravený rozp.
             
  1111   Daň z príjmu FO ze záv.činnosti 2235000 335000 2570000
  1112   Daň z príjmu FO ze SVČ 120000 -56000 64000
  1211   DPH 4100000 693000 4793000
  1334   Odvody z odnětí půdy 20000 -4000 6000
  1343   Užívání veř.prostranství 23000 -5000 18000
  1361   správní poplatky 10000 -3000 7000
  1381   Daň z hazardních her 60000 -15000 45000
  1382   Zrušení odvod z loterií 20000 -5000 15000
  1511   Daň z nemovitostí 555000 48000 603000
  4116   Přijaté neinv. Trasfery 171500 -60034 111466
  4216 17928 Přijaté inv. Transfery-hřiště v parku 1258802 399000 1657802
             
1032     Les 250000 175000 425000
3314     Knihovna 1000 200 1200
3613     Klub důchodců 73500 55500 129000
3639     Obec 35000 12500 47500
3722     Sběr a svoz komunálního odpadu 140000 42000 182000
4351     DPS 1370000 11000 1381000
6171     115000 -6000 109000
             
      celkem   1617166  
             
      Výdaje      
             
1032     Les 200000 59000 259000
2212     Místní komunikace  406000 -12000 394000
2221     Veřejná doprava 87000 900 87900
2321     Odvád.odpad.vod - kanalizace 180000 -160000 20000
3314     Knihovna 29400 -6000 23400
3341     Kabelovka 670000 -14800 655200
3399     Jubilanti 15000 1700 16700
3419 6121   Sokol-stavba 1500000 -210000 1290000
3421     Modelářský kroužek 35000 -17000 18000
      Hřiště v parku 575000 369000 944000
3613     Nebytové hosp. - KD 106500 -53500 53000
3631     Veřejné osvětlení 130000 5000 135000
3632     Hřbitov 17000 -1600 15400
3639     Obec - komunální služby 567400 -237000 330400
3722     Komunální odpad 1532700 20300 1553000
3745     Péče o zeleň 1411500 -146500 1265000
4351     DPS 1320000 126000 1446000
5212     Rezerva 50000 -50000 0
6112     Zastupitelstvo 1100000 24000 1124000
6171     Obecní úřad 2861000 -94000 2767000
6399     Ost. fin. Operace 627000 -7000 620000
6409     Ost.čin.-přísp. SMO,SMS apod. 115000 2000 117000
             
      celkem   -401500  
             
  8115   zvýšení zůstatku na účtu   2018666  
             
             
             
      Schváleno zastupitelstvem: 18.12.2017      
             
      Vyvěšeno 27.12.2017