Rozpočtové opatření 1 / 2017

 

 

 

   

 

OBEC POHOŘELICE

   
      ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1/2017    
           
ODPA Pol úč.znak Příjmy schvál. rozpočet úprava
           
  4112   St.správa 196000 500
  4212 14984 Dotace DA hasiči 450000 -450000
  4216 14984 Dotace DA hasiči 0 450000
  4116 13013 VPP 0 171500
           
           
           
      celkem   172000
           
      Výdaje    
           
1019 5222   Včelaři 3000 5000
4351 5229   Domov pro seniory Napajedla 0 20000
6399 5362   Daň za obec 500000 -500000
6399 5365   daň za obec 0 500000
3745 5011 13013 VPP-výplata – zeleň 0 171500
           
      celkem   196500
           
           
  8115   změna stavu na účtech   -24500
           
           
      Schváleno zastupitelstvem: 29.5.2017    
       Vyvěšeno 26.6.2017