Rozpočtové opatření 4 / 2017

 

      OBEC POHOŘELICE      
      ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 4/2017      
             
ODPA Pol úč.znak Příjmy schvál. rozpočet úprava upravený rozpočet
             
             
      Výdaje      
             
3111     ZŠ, MŠ, ŠJ  770000 100000 870000
3117    
3141    
6171 6121   Prostranství kolem MŠ,ZŠ,OÚ 1615000 -200000 1415000
6399 5362   DPH 130000 100000 230000
             
      celkem   0  
             
             
             
      Schváleno zastupitelstvem obce 27.11.2017      
             
      Zveřejněno 4. 12. 2017