Rozpočtové opatření 3 / 2017

 

      OBEC POHOŘELICE    
      ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 3/2017    
           
ODPA Pol úč.znak Příjmy schvál. rozpočet úprava
           
  4111 98071 Volby do PS 0 25000
  4216 15974 Sběrný dvůr - dotace 0 808802
           
      celkem   833802
           
      Výdaje    
           
6114     Volby do PS 0 25000
3722 6121 15974 Sběrný dvůr - z dotace 0 808802
3722 6121   Sběrný dvůr - vlastní 1530000 -808802
6409 5363   Pokuty, sankce 0 2000
4359 5222   Příspěvek na babybox 0 5000
           
      celkem   32000
           
  8115   Změna stavu na účtech   -801802
           
           
           
      Schváleno zastupitelstvem 30.10.2017    
      Vyvěšeno 15.11.2017