Střednědobý výhled rozpočtu

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2018 - 2021                      
                       
                       
ROK         2018   2019   2020   2021
                       
Předpokládaný roční příjem         14800000   1480000   14800000   14800000
                       
Předpokládané výdaje                      
Les - těžba         200000   250000   250000   250000
Dopravní obslužnost         89000   89000   90000   90000
Odvádění odpadních vod         475000   2500000   2100000   500000
Místní komunikace a chodníky         1500000   500000   500000   500000
Sportoviště         1200000            
Příspěvková organizace         850000   1000000   1000000   1000000
Knihovna, kronika         42000   40000   40000   40000
Kabelovka         655000   650000   650000   650000
Příspěvky na činnost - TJ,SDH,MDK,ČČK,Včelaři         287000   250000   250000   250000
Jubilanti, důchodci,stromeček apod.         20000   35000   35000   35000
Veřejné osvětlení         135000   150000   150000   150000
Hřbitov         151000   30000   20000   20000
Klub důchodců         50000   50000   50000   50000
Sběr a svoz odpadů         735000   730000   750000   750000
Komunál. Služby a úz. Rozvoj         330000   350000   350000   400000
DPS včetně úroků z úvěru         1400000   1300000   1300000   1300000
Zeleň         1200000   1500000   1500000   1500000
Zastupitelstvo         1124000   1200000   1200000   1200000
Daň za obec         620000   620000   620000   650000
Činnost místní správy         2800000   2500000   2500000   2500000
Rezerva         50000   50000   50000   50000
Volby         25000   25000   25000   25000
Splátky úvěrů         862000   200000   200000   200000
          14800000   14019000   13630000   12110000

 

Střednědobý výhled rozpočtu schválen zastupitelstvem: 26.2.2018

Vyvěšeno: 19.3.2018