Střednědobý výhled rozpočtu

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2016 - 2019                  
                   
                   
Předpokládaný roční příjem   12600000   12600000   12600000   12600000  
                   
    Výdaje 2016   Výdaje 2017   Výdaje 2018   Výdaje 2019  
                   
Les - těžba   220000   250000   250000   250000  
Dopravní obslužnost   86000   86000   86000   86000  
Odvádění odpadních vod   178000   2209000   2100000   200000  
Místní komunikace a chodníky   300000   500000   500000   500000  
Sportoviště   3000000   500000   100000      
Příspěvková organizace   1050000   1000000   1000000   1000000  
Knihovna, kronika   40000   40000   40000   40000  
Kabelovka   536000   530000   530000   530000  
Příspěvky na činnost - TJ,SDH,MDK,ČCK,Včelaři   593000   150000   150000   150000  
Jubilanti, důchodci apod.   20000   25000   25000   25000  
Veřejné osvětlení   180000   150000   150000   150000  
Hřbitov   29000   30000   20000   10000  
Klub důchodců   60000   50000   50000   50000  
Sběr a svoz odpadů   705000   480000   480000   480000  
Komunál. Služby a úz. Rozvoj   662000   700000   750000   700000  
DPS včetně úroků z úvěru   1361000   1143000   1150000   1000000  
Zeleň   1592000   1700000   1500000   1500000  
Zastupitelstvo   1080000   1000000   1000000   1000000  
Daň za obec   500000   500000   500000   500000  
Činnost místní správy   1286000   1300000   1300000   1300000  
Rezerva   50000   50000   50000   50000  
Splátky úvěrů   867000   867000   862000   200000  
    14395000   13260000   12593000   9721000