OZV č. 1/2014

 

Obecně závazná vyhláška obce Pohořelice č. 01/2014

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Pohořelice č. 5/2007

o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

 

Zastupitelstvo obce Pohořelice se usneslo na svém zasedání dne 27. 1. 2014 vydat v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Pohořelice č. 5/2007 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.


 

Článek 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

Vyvěšeno dne: 28.1.2014

Sňato dne: 13.2.2014